PTR je spoločnosťou, ktorá zastrešuje investičné aktivity skupiny Across Private Investments v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. Cieľom PTR je postupným investovaním vytvoriť konsolidovanú sieť hotelových zariadení dostatočnej veľkosti pre efektívne spravovanie. Typickými investičnými cieľmi spoločnosti sú hotelové zariadenia jedinečné svojou polohou alebo špecializáciou a poskytujúce hotelové služby najvyššej kvality.


PTR portfolio